Riskianalüüs

Mediserv OÜ pakub ettevõtetele üle Eesti nii riskianalüüsi koostamise teenust, kui ka töökeskkonnaspetsialisti täisteenust. Lisaks pakume veebikoolitust ettevõtete töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnavolinikele.

 

 

1. Riskianalüüsi koostamine

Töökeskkonna riskianalüüsi korraldamise kohustus tuleneb Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS § 13 lg 1 p 3). Tööandja selgitab töökeskkonna riskianalüüsi koostamisel välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdab vajaduse korral nende parameetrid ning hindab riske töötaja tervisele ja ohutusele (TTOS § 13 4 lg 1).

Koostame riskianalüüsi koos tegevuskavaga ning vastavalt vajadusele mõõdame:

– tööruumide sisekliima (õhutemperatuur ja suhteline niiskus);
– üld- ja kohtvalgustuse valgustustihedust;
– müra;
– elektrivälja tugevust;
– magnetvoo tihedust;
– CO2 sisaldust;
– üld- ja kohtvibratsiooni.

Riskianalüüsi koostamisel mõõdame töökeskkonnaohutegurite parameetreid töökohtade vaatluse käigus, millega saavutame parima tulemuse. Valmis riskianalüüsi fail on pdf formaadis ning selle peab üles laadima Tööinspektsiooni töökeskkonna andmekogusse (www.iseteenindus.ti.ee). Samuti tööandja teavitab töötajaid ja nende esindajaid riskianalüüsist (TTOS § 13 4 lg 5).

 

2. Mediservi töökeskkonnaspetsialisti teenused

– ettevõtte esindamine Tööinspektsiooni järelevalve teostamisel, või juhtumite menetlemisel;
– tööohutusemeeskonna struktuuri korraldamine (töökeskkonnavolinikud, esmaabiandjad);
– riskianalüüsi koostamine;
– riskide maandamise tegevuskava koostamine ning süstemaatiline töökohtade vaatus ja sisekontrolli läbiviimine;
– koostame töökorralduse reegleid ning ohutusjuhendeid tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta;

 

3. Veebialane töötervishoiu ja tööohutuse koolitus

Mediservi veebikoolitus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis ning see on suunatud ettevõtte töökeskkonna spetsialistile ja volinikele. Eesti keeles koolituse materjal on kätte saadav ööpäevaringselt elektroonilisel kujul. Koolituse järel võimaldatakse õpilasel teha valikvastustega teste endale sobival ajal. See võimaldab õpilasel testida oma teadmisi ja arusaamist õpitu kohta, samuti annab võimaluse hinnata oma edusamme. Koolituse edukal läbimisel väljastame riiklike järelevalveametnike poolt aktsepteeritava tunnistuse.

Scroll to Top